Trở Về  ]
 

Lý Bạch ôm trăng

Bóng núi xiên xiên chiếu nước vàng,
Rèm nhung tuyệt diễm điểm vầng trăng.
Hây hây gió thở hương sen hạ,
Chếnh choáng thuyền say sóng chị Hằng.

Núi quá cao tay với tới trời,
Nạm vàng cảnh mộng đủ chơi vơi.
Sóng chân cao thấp đi nghiêng ngả,
Chậm... giọt chùa đêm  ngân tiếng rơi.

Bóng với người đơn lẻ cũng hai,
Mặt hoa trăng ngọc nét trang đài.
Khuôn ngà lồ lộ giòng sông thắm,
Tình sử huyền cho đêm liễu trai.

Thi bá lên ngai sáng mạn thuyền,
Dốc bầu rượu đẹp mắt giao duyên.
Giang tay ôm ướt thân vàng ngọc,
Một tiếng châu chìm... giọng đỗ quyên...

Lê ngọc Hồ
 
Trở Về   ]