Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ]  
Tình mẹ
Mẹ gọi con ra sân
Chỉ quả mãng cầu muộn
Má tươi sáng nắng hồng
Ðong đưa cành gió động

Da ửng phấn hồng nhạt
Lên màu vừa chín cây
"Nó đợi con về đó,
Mẹ hái, con ăn ngay !"

Mẹ vội lấy sào dài
Tay khèo tay đón bắt
Trông nhuyễn gọn làm sao
Như thủa còn xuân sắc

Mừng mắt mẹ sáng tỏ
Vui sức mẹ "còn gân"
Ôi muôn vàn hạnh phúc
Mẹ tặng nỗi an tâm

Mãng cầu thơm ngọt lịm
Hương vị nào so bằng
Tình mẹ thương trời biển
Vĩnh hằng với tháng năm

Tóc con tiêu lẫn muối
Ðầu mẹ trắng tinh bông
Lòng thương con vẫn thế
Như thời còn ẵm bồng.

                          Lê Triều Phương


 


  [  Trở Về   ]