[  Trở Về   ] 

thơ Lê Xuân Bích
Tàn thu
em về dỗ giấc tàn thu
sương mù ngủ vợi trên cù lao đêm
hồn xa ngơ ngác cơn thèm
quê hương thức sượng buông rèm ủ ê
người đi dợn bước quay về
người còn ở lại nằm kê điêu tàn
mùa thu vàng ngọn không gian
chiều pha sương tím cho thần thoại xa
em về tìm những phôi pha
từ trang nắng úa thềm ga tiễn đời
trăng mùa thu vẫn lên ngôi
ru chiều mục tử trầm trôi bóng nghèo
hay nhìn gợn sóng cheo leo
mòn xoi thân phận tuồng chèo hở vai
còn đâu dấu gót rừng nai
cho hồn thi sỹ nhẹ cài môi trăng
cái ngày xưa ấy mơ màng
đêm bây giờ vỡ ngang tàng giấc mơ
tình yêu miệt trải sông hồ
gót chân lữ thứ còn trơ gai đời
trời thu vời vợi sương rơi
mùa thu nhỏ bé trong tôi nhuộm vần
cho đàn thơ lá phân vân
gieo nghiêng cách cảm trên thần giao xa
Lê Xuân Bích
--------------------------------------------------


[ Trở Về  ]