[ Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Minh Hương
Nỗi nhớ
Nỗi nhớ thành suối lệ
Cứ chảy hoài trong em
Anh ơi có bao giờ
Suối tình em ngừng chảy
Vì cạn nguồn từ anh? 
Vẫn biết là không thể 
Trái tim vẫn thét gào
Nên tình như chiếc lá
Rơi giữa dòng trôi xuôi! 
Hạnh phúc là nỗi nhớ
Em đắng lòng phải quên
Suối tình đành chở lá
Cuốn theo dòng bể dâu! 
        Nha Trang - 9/98 
Vườn xưa
Vườn xưa đầy hoa bưởi
Chúng mình chơi trốn tìm
Lần nào em cũng hỏi
Sao anh tìm thấy em?

Rồi chúng mình đi xa
Vườn xưa em vẫn nhớ
Lại bao lần tự hỏi 
Sao anh tìm thấy em?

Nay trở lại vườn xưa
Hoa bưởi thơm rụng mãi
Anh ở đâu, có nhớ
Tuổi thơ trong vườn xưa? 

Vườn xưa em về đây
Tóc vương đầm hương bưởi!?...
Em biết rồi... Ngày ấy
Hương mách thầm cho anh!

  Nha Trang, mùa hè 2008
Bến bờ
Ngày ấy, một lần chúng mình tranh cãi 
Sự khác nhau giữa bến và bờ 
Anh khăng khăng: Bến khác bờ nhiều lắm! 
Em lắc đầu: Cũng chỉ một mà thôi

Dòng thời gian xô sóng bạc đầu
Giờ ngẫm lại mới thấm điều em nói 
Thuyền tình anh lênh đênh sóng bể 
Bạc tóc rồi không tới được bến bờ em.

Nha Trang - 3/1999