Trở Về  ]
Thơ Nguyễn Chức
THIÊNG LIÊNG TỔ QUỐC VIỆT NAM 

Những lớp sóng biển Đông tung bọt trắng trời
Hay triệu triệu trái tim người Việt sục sôi, căm phẫn
Khi giặc dữ định cướp chủ quyền của Việt Nam trên biển,
Triệu triệu bàn tay thêm xiết chặt bàn tay.

Những Hàm Tử, Chương Dương 
                          Bạch Đằng giang vẫn mãi còn đây 
Những cọc nhọn gỗ lim vẫn chờ ngăn tàu giặc
Một người dân là một đài lửa thiêng cao vút
Thiêu đốt kẻ thù nếu chúng dám tới đây.

Dân tộc ta vốn nhân nghĩa bao đời,
Nhưng không vì sống đôn hậu, thủy chung mà sợ loài bạc nghĩa.
Trần Hưng Đạo đánh Nguyên; 
                  Lê Lợi diệt Minh; giặc Mãn Thanh bị Quang Trung đại phá,
Đến bây giờ, 
                  hùng khí gươm thiêng trải hằng ngàn năm vẫn cứ sáng lòa.

Diệt xong giặc thù, ta lại đọc thơ,
Chúng ta yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do 
Đất nước Việt Nam liền một dải giang sơn gấm vóc
Không một kẻ thù nào có thể cắt ngăn.

Mỗi vùng đất, vùng trời đến biên đảo thân thương 
Hưng thịnh xiết bao khí núi, hồn sông mấy ngàn năm quy tụ.
Chúng ta
           xiết chặt tay
                          vững vàng đội ngũ
Nguyện giữ vẹn toàn Tổ quốc Việt Nam!