Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
Ngậm ngải tìm trầm
 
 
Con thuyền ơi, xin một lần nhớ bến,
Đời mặn nồng như cuộc ái ân xưa,
Hương vị cũ đã chìm trong thân thể,
Mùa xuân ơi, kén chọn đến bao giờ ?

Con bói cá lại bay về cây mét
Đứng im lìm nghe ngóng mỏ vàng xưa,
Mặt đìa lặng rơi tầu cau cũ kỹ,
Đêm trên gò gió động cỏ may khô.

Chiều vốn buồn ai để mặt trời đi,
Nắng ngả dài rồi nắng cũng ra đi;
Theo lối nhỏ lối mòn hai vệ cỏ
Xâm xẩm tôi về dẫy núi xanh rì.

Mộng đêm nào thơm mùi hoa dủ dẻ
Làm vô tình thương khói mái tranh xưa,
Đi núi Điệu tôi trót thành dã thú
Đành đêm đêm gầm thét giữa rừng già.

Bờ trẩy đó chùm bao giờ phủ kín,
Xe lửa xa rồi những bụi trâm trâm,
Vàng và đỏ nhưng rồi tình yêu tím,
Nhớ hoài, nhớ hoài đường đi vào rừng trầm.

Butte aux cailles, 1974.
 

 [ Trở Về ]