Chim Việt Cành Nam              [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
 
Bao giờ nắng ráo
Viết bài thơ nữa hay thôi ?
Ai làm tâm sự một nơi đôi đường ?
Thơ còn lắm nắng nhiều sương ,
Thơ ơi, thơ cũng mười phương không nhà ?
Gởi vào thơ giọt lệ sa
Lòng tuy cũng muốn nhưng mà tội thơ ;
Đường đi , đi những hững hờ ,
Vì đi cũng khó, vì về càng khăn ,
Phân vân ai chọn cho đành ,
Bởi nên tiếng thở năm canh cũng dài !

Gởi vào thơ được mấy bài ,
Sao lòng còn nặng u hoài hơn xưa ?
Nghĩ ra thì cũng thương thơ ,
Duyên đâu lại nợ nhà thơ lưu đầy ,
Tình vui đang áng mây bay ,
Chượt buồn mưa xuống thôi ngày lại đêm
Thơ ơi , thôi chớ ưu phiền ,
Bao giờ nắng ráo lại đền cho thơ ,
Đền cho thơ một giấc mơ ,
Đền cho thơ một trăm vò rượu tăm.

                                  Paris , Hè 1981
Nguyễn Hồi Thủ


  [ Trở Về  ]