[ Trở Về  ] 
Thơ nguyễn phương đình


nghe có tiếng nước rẽ dòng
mặt hồ thu ánh trăng vàng tịnh ngộ
ô kìa, chiếc thuyền nan dát mỏng vầng trăng
nghe có tiếng nước rẽ dòng
ngây ngất chết giữa trời khoảnh khắc ấy
một trời trăng bát ngát ánh đạo vàng 
không gian, ánh vàng kề bờ hạnh ngộ
sương mờ giọt lệ nhỏ
một chiếc lá vàng rơi
lung linh trăng vờn mặt hồ thèn thẹn
tim thời gian nhịp đập bỗng dập dồn
đánh động vào đất trời tịch lặng
tâm linh tiếng gió thổi tứ bề
vũ trụ tỏ bày điều huyền nhiệm
sâu thoát kén tái sinh
hóa bướm vàng
lượn dưới ánh trăng thu