Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Phanxipăng
MỘT THOÁNG LONG AN
Chỉ mới một lần chơi thị xã
Trái tim anh đã nhảy tango
Chao ôi mắt bé Gò Đen quá
Say ngất đời anh, lịm cả thơ!

Sao bé nghĩ rằng anh hư cấu?
Muốn đến Tân An, phải qua cầu
Muốn tới lòng nhau, xin cởi áo
Áo tình mình vắt nhịp ca dao.

Giờ đây mãi nhớ ai... ai nhớ...
Đêm đêm bé vọng cổ, ai đàn?
Đêm đêm có một chàng lãng tử
Cứ nằm nghẹo cổ, mớ:
                                 - Long An!