Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Phanxipăng
TRẮNG
Áo em trắng quá ôi trắng quá !
Làm sao anh đủ sức nhìn ra ?
Dẫu vận cả nghìn thành công lực
Hàn Mạc Tử kia cũng quáng gà !
 

Tan trường đường phố tuyền sắc trắng
Trắng cười, trắng nói, trắng bước đi
Bao nhiêu là trắng qua qua mãi
Để lại bên lề một gốc si.
 

Cây si ấy đã trải nhiều sương gió
Lá hết xanh, lá điểm trắng ngọn rồi
Vẫn trồng mãi trước cổng-trường-ký-ức
Có bao giờ thấy tà trắng xa xôi ?

1992