Trở Về   ]          [ Tác giả ]

Thơ Phanxipăng
Tháng giêng quan họ

Ngán thá gì chẳng cởi áo cho mình ?
Ta trùng trục mọc đầu đình như trúc
Mắt lá răm đổ toé nước nghiêng thành
Lúng liếng hẹn ta trèo quán dốc.

Ta nhí nhố quen xập xình nhạc rock
Mình bày ta vỗ vỗ mấy trống cơm
Rồi xe chỉ rồi luồn kim thoăn thoắt
Hát:
- Tình bằng có một cặp tim son.

Hát:
- Í a có một tháng giêng ngon
Nhờ duyên hát, thiên lý năng tương ngộ
Ta với mình xa thăm thẳm đèo non
Nhờ đêm hát, mình ta ra duyên nợ.

Mình ngại gì nghìn sơn khê cách trở
Mà: 
- Người ơi (mà) người ở đừng về !
Hãy cùng nhau tang bồng muôn cung nhớ
Yêu trọn lòng, đâu dừng lại là quê.