Trở Về   ]        [   Tác giả  ]

  Gánh sầu
Chàng đi công tác xa xa 
Một mình trống trải căn nhà buồn tênh... 


"Hôm rày anh đi vắng 
Thành phố buồn ủ rũ 
Mặt trời chẳng thèm ra 
Bão rớt đâu ùa tới 
Rả rích mưa cả ngày 
Em thở dài ảo não 
Anh công tác nơi nào? 
Có thấu chăng lòng em 
Một túi buồn đang gánh..." 
 

"Một túi buồn đang gánh 
Em mang vất đi đâu? 
Không em chẳng vứt đâu 
Em sẽ chất múi buồn 
Chờ bao giờ anh về 
Em mang đi rao bán 
 

Bán cho ai đây nhỉ? 
Cho anh chứ còn ai 
Em bán ra làm sao? 
 

Em bán từng múi buồn 
Đổi lấy từng sợi tơ 
Đổi lấy từng hàng chữ 
Đổi lấy từng câu thơ 
 

Bó tơ tình thơ văn 
Em cột chặt quanh anh 
Để mình em quấn quýt 
Chỉ một mình em thôi".

Đàm Giang 


A Load of Sorrows

He's gone on a long trip faraway 
Leaving behind a sad and empty house.


Since you were gone away, sweetheart, 
The town just droops with lots of tears. 
The sun, too, does not the clouds part, 
Violent sudden storm appears. 
 

The rain keeps falling all day long, 
And sadness fills me with glum sighs. 
Where is it that you went so long 
And left me with a heart that dies? 
 

 I gather all my gloomy thoughts, 
Discard not one of my deep wounds, 
Keep them in my bosom distraught 
When you come back after your rounds. 
 

I'll sell them not to any one, 
Only to you, my dear, so you 
Can see and have what I have done: 
 

Each strand for one love web so true, 
Each strand for one line of love verse 
Each strand for one word of poem too.
 

With that I'll weave a web of love 
Around you, dear, to bind all you 
Around all me, and be just one, 
Just one for me and no one else. 
 

Translated by Thomas Le[ Trở Về  ]