Trở Về   ]        [   Tác giả  ]

thơ Sóng Việt
Đón Xuân Nhâm Thìn

Nhâm Thìn gõ cửa 
Tân Mão vẫy chào 
Đã mười hai năm thế kỷ mới
Thế giới trấn sôi động
Thị trường còn lênh bênh
Khoa học thêm tiến bộ
Điện tử càng tinh vi
Mai già hoa vẫn nở
Cây non vươn càng cao.

Lại thêm năm nữa đón tân niên
Hoa thắm nhà ai rộ trước hiên
Cây cối xanh tươi bừng nở hội
Người người vui vẻ hưởng thiên nhiên
Một con giáp mới Nhâm Thìn mở
Một tá năm qua Mão vượt biên
Thế giới cầu cho đầy thịnh vượng
Đồng bào no ấm thỏa bình yên

 Sóng Việt
12 tháng 1 năm 2012