[  Trở Về   ]


  RIU ĐƠ (REALTOR) 

Người ta mua+bán cho người ta, 
Mình chỉ trung-gian giới-thiệu nhà; 
Tốt xấu, miễn mình rao bán được, 
Hoa-hồng là đủ, nghĩ gì xa? 

Trẻ-trung mơ một túp lều tranh, 
Hai trái tim non, giấc mộng lành. 
(Ảo-tưởng ngây-ngô mà chiếm ngự 
Hồn mình cả một quãng ngày xanh!). 

Lớn lên ước được ngôi nhà đẹp 
Với đủ tiện-nghi khỏe mọi đường. 
(Tổ ấm gia-đình mà ổn-định 
Thì đời như đã khá lên hương!). 

(Mặc cho khuyết-điểm nhà thiên-hạ 
Mình thấy mà lơ hoặc cãi thông, 
Thuyết-phục khách hàng -- đâu dối gạt? 
Cốt sao bán được mới thành-công!) 

Thế nhưng, chủ mới thì khoan-khoái, 
Thỏa-mãn sau khi tậu được nhà; 
Mình lại khôn nguôi cơn bứt-rứt: 
Ngày đêm so-sánh với người ta! 

Này ngôi biệt-thự trên đồi trúc, 
Gió mát, trăng thanh, cảnh tịnh nhàn. 
(Khác hẳn nhà mình, khu thị-tứ: 
Bốn bề náo-nhiệt, trí khôn an!) 

Này tòa nhà mới bên xa-lộ, 
Tiện việc giao-thông, phát-triển nghề. 
(Khác hẳn nhà mình, vùng phụ-cận: 
Tàu, xe, trường, chợ, khó tư bề!) 

Kiểu xưa, kiểu mới, kiểu trung-dung, 
Nào mốt Âu Tây, nếp Á Đông, 
Thêm những tân-trang đầy sáng-tạo 
Mỗi nơi đôi nét, tuyệt vô cùng. 

Mỗi ngày mỗi thấy thêm nhà mới 
Ưng ý làm sao, hấp-dẫn sao! 
Ngó lại nhà mình: xưa lý-tưởng, 
Nay lòng bỗng gợn chút nao nao. 

Ôi nhà, ôi cửa, ôi vườn tược, 
Chắt bóp bao lâu mới có mày; 
Song bởi sống rành ngành địa-ốc 
Nên mày xuống giá, phụ-phàng thay! 

THANH-THANH [ Trở Về  ]