[  Trở Về   ]

   nhớ chị giữa mùa thu lá vàng 

Chiếc lá vàng rơi hay cánh bướm 
Ðến đậu vai em một sớm Thu 
Mình em trở lại con đường cũ 
Kỷ niệm -- xua đi lớp sương mù 

Thương em cách trở miền quê ấm 
Chẳng quản đường xa chị đến thăm 
Quê hương là chị, là Hà Nội 
Trà sen, hương cốm thắm ân tình 

Chị chải suối tóc thời con gái 
Nhẹ bay trong chiều nắng lung linh 
Em ngồi ngắm chị qua khung cửa 
Ấm lòng ngỡ tưởng... giữa quê mình 

Chị đến -- ngày Thu mới chớm vàng 
Giờ đây Thu đổ lá mênh mang 
Dòng sông nhớ chị đìu hiu chảy 
Mới đấy... đã xa, thật ngỡ ngàng 

Thời gian xếp lá vàng muôn lối 
Nhớ chị lòng em lại bồi hồi
Những ngày bên chị -- trăng Thu tỏ 
Hỡi người chị gái mến thương ơi

          La Rochelle (France) le 30-12-2001 

                    THU MINH 
 

I miss you in the yellow fall

A yellow leaf - or, is it a butterfly? - 
Has alighted on my shoulder this autumn morn. 
I am going back, by myself, to the old path 
And my remembrance dispels the haze lorn. 

Pitying me, separated from the cosy abode, 
You passed long distances to visit me here: 
Our mother country is you, Ha Noi City - 
Lotus tea, green rice flavor - loves so dear. 

In the shimmering afternoon sun, you combed 
Your hair that fluttered - the light girlish strand. 
Thru the doorframe, I sat contemplating you, 
So heart-warming as back in our homeland. 

You came - those days just grew yellowish; 
Now, fall has dropped dead leaves all around. 
Missing you, even the river flow is desolate: 
Then there, now far-away - just to confound. 

Time spreads yellow leaves on every side; 
Thinking of you I feel by sadness seared. 
How I remember - in the clear moonlight
Being beside you, sister, my very endeared!

                             Translation by  Thanh-Thanh[ Trở Về  ]