[  Trở Về   ]

  Mắt Biếc Hồ Thu
Mắt em là cả hồ thu 
Tiếng em thánh thót như ru men tình 
Ước sao chỉ có đôi mình 
Nhưng đâu chỉ có chúng mình ước ao 
Đêm nào ngước mắt trông sao 
Cùng em mơ ước nơi nào viễn du 
Nhìn em đáy mắt hồ thu 
Anh quên giấc mộng viễn du nơi nào 
Bâng khuâng gió lọt song đào 
Nhớ đôi mắt biếc hôm nào tương tư 
Đường trần một cõi hoang vu 
Đi hoài mới biết thiên thu nhớ người 
Nơi đây có núi cùng đồi 
Có con suối nhỏ da trời màu xanh 
Em ngồi xoã tóc bên mành 
Bài thơ anh mới viết thành tặng em 
 Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
  Your Eyes, An Autumn Lake
Your nice eyes look like an autumn lake, 
Your sweet voice lulls me in love to partake. 
I wish there only were the two of us 
Although not only we two to yearn for thus: 
That night, while looking up at each star, 
I dreamed of, together with you, traveling afar. 
But, admiring your deep eyes, the lake of fall, 
Our long trip dream of that time I forgot all. 
With the wind through the window prolonged 
I recall your eyes for which those days I longed. 
How the ways of life have seemed desolate: 
As I go farther my missing you is to escalate. 
In this place there are enough mountains, hills, 
And the blue sky, the small spring, the gills. 
You sit by the blind, your hair hangs down; 
This is the poem I just wrote for you as a crown. 

                        Translation by Thanh-Thanh
 [ Trở Về  ]