Trở Về   ]

LỜI TÌNH MUÀ XUÂN 

Em bỗng nghe thương nhớ lạ lùng 
Mỗi lần đàn én lượn ngang không 
Nhìn lên cứ tưởng trời quê mẹ 
Nước biếc non xanh, luá ngập đồng 

Chị có về cho em hỏi thăm 
Dòng sông huyền ảo dưới trăng rằm 
Bờ tre, khóm trúc vương trong nắng 
Từng đợt sóng gào khua biển đêm 

Hoàng hôn ẩn hiện trên sườn núi 
Vàng vọt nắng tàn soi hắt hiu 
Tựa bức tranh quyện làn khói toả 
Ðẹp làm sao quê mẹ về chiều 

Chị có về cho em nhắn tin 
Mười năm lạc xứ vẫn lênh đênh 
Bao muà xuân đến bên song cửa 
Lặng lẽ riêng em khóc một mình 

Trời cuối đông trời lạnh quá thôi 
Mất quê hương mất cả xuân rồi 
Quan san vạn lý tình em đó 
Một thuở ly hương đổi đất trời 

Chị về mang hộ lời em chúc 
Gửi những yêu thương trọn vẹn tình 
Hạnh phúc yên bình cho tất cả 
Chờ ngày vui đón ánh bình minh 

                                     NGỌC AN
 

SPRINGTIME LOVE WORDS
I suddenly feel strangely nostalgic 
Each time the swallows soar overhead. 
Looking up I think it’s our native sky, above 
Emerald bamboos, golden rice widespread. 

If you get back there take my deep thought 
To the pretty river in the full moonlight, 
The green reeds under the spring sun, 
Each noisy wave stirring the sea at night. 

The looming mountainsides at dusk, 
The dying beams, the glimmers bland, 
Like a painting with pervasive smoke 
At sunset – So picturesque our native land! 

If you get back there send my true words. 
After ten years abroad I am drifting still; 
So many budtimes have come again, 
I have silently cried by myself on the sill. 

It is late in winter, it is dead cold; 
Losing one‘s country is losing one’s range. 
From thousand miles away, my love; 
Once exiled, earth and sky are to change. 

You go back there convey my best wishes 
With full feeling and whole heart of mine 
For peace and happiness for everybody 
While awaiting the dear dawn’s shine. 

Translation by THANH-THANH
          (Poems by Selected Vietnamese)[ Trở Về  ]