Trở Về   ]

QUEN THUỘC
Có những con đường quen thuộc cũ 
Từ ngày đôi lứa mới yêu nhau. 
Tóc nàng phủ xõa lên vai gã, 
Tiếng nói người thương quá ngọt-ngào. 

Những chuyện không đề, không đoán được, 
Ðêm này chưa hết, tiếp đêm mai. 
Cổng nhà chặng ấy quen không khép 
Lũ chó tuôn theo cứ sủa hoài. 

Tay nhỏ ngang mày che ánh chói, 
Có cô con gái lãng văn-bài, 
Bâng-khuâng một phút hồn trinh-nữ, 
Chừng mộng ngày mai, mộng với ai... 

Lâu lắm, hôm nay về nẻo thuộc, 
Chúng mình sống lại tuổi hai mươi; 
Sau lưng tiếng chó ùa theo sủa, 
Chồng vợ nhìn nhau ngặt-nghẽo cười. 

Thuở ấy ân-tình mà gãy đổ, 
Lòng nào thanh-thản tối hôm nay: 
Ði trên đường cũ đầy quen thuộc, 
Trời rộng ghì trong bốn cánh tay... 

                            THANH-THANH
                      (trong “Tuần Trăng Mật”) 
 

FAMILIAR
There are paths and persons known to each other 
Since the couple began to date one another. 
Her hair flowing over his shoulder used to rejoice; 
And how sweet did sound the sweetheart’s voice! 

Unexpected chats though without themes were bright 
And thus continued endlessly night after night. 
The gates usually were not shut at that section: 
Unchained dogs followed us, barking to no objection. 

Covering her sight from the dazzle with a small hand, 
There was a schoolgirl with homework gone bland; 
Stirred in her innermost virginal soul of a gal, 
She seemed to dream a moment of some future pal. 

Here tonight to this old path familiar since long ago 
We are coming back to revive our youth glow. 
Husband and wife at dogs barking and running after 
Look at one another, convulsed with laughter. 

Were our love in those green days let to disappear, 
How could we have our easy mind in this night sphere: 
We walk on the old path of familiarity permanent 
And embrace in our four arms the wide firmament... 

     Translation by THANH-THANH 
       (from “This Land of Promises”) 


[ Trở Về  ]