Hái lộc đầu xuân năm Mậu Tý

Trần Kiêm Đoàn
 
 


Không còn giấy mực khai thơ
Đầu năm nắm chuột gõ hờ viết chơi...
tkđ

Đốt lửa Giao Thừa lên đi em
Đêm nay Trừ Tịch vốn không đèn
Ba Mươi trăng lặng trong lòng đất 
Như nỗi buồn xưa nghe rất quen

Nhớ không thuở ấy ta còn Mẹ
Quê nghèo đón Tết khói hương bay
Nhang trầm vực hết hồn xưa dậy
Có bóng ai quen chén rượu đầy

Canh nồi bánh tét canh... hồn nước
Nước cạn rồi bánh chín với ai
Lửa đêm ấm củi hồn thơ dại
Bánh xanh đều áo mẹ vá vai

Nửa khuya pháo nổ bên hàng xóm
Mình đập thùng không tiếng cũng dòn 
Em đã chọn rồi may áo mới
Đời mẹ nghèo có áo... pháo không!

Trời đất giao mùa sao ngủ được
Lá cũ ban chiều lá mới thay
Lễ chùa hái lộc không ngắt lấy
Miếng đời vui nắm gọn trong tay...

... Sáng nay Mồng Một ở quê người
Cũng có mùa Xuân đến giữa đời
Hái lộc đầu năm lên cúng Mẹ
Tháng năm chồng chất lá còn tươi

 Đã hết mùa vui khoe áo mới
Chắt chiu tấm cám chuyện qua rồi
Ngày xưa, hiện tại và chưa tới 
Quên hết, quên ta, giữ nụ cười.
 

Trần Kiêm Đoàn
Cali, Mồng Một Xuân Mậu Tý, 2008

[ trở về ]