Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Biến tấu gáy  Gà giò cúng giỗ 
Hiến tế giọng gáy một thời
Ra khỏi sân
Một đi không trở lại
Giẫy giụa thủ tục
Kê đĩa 
Cõi thánh lên đường xách ngược
Oản xôi 
Cốc rượu 
Hương khói tàn
Lễ tất 
Tiếng cười cốc chạm
Bóp rau răm tâm thành
Bộ lòng thái nhỏ
Phước lộc thọ chìa tay
Thiếu ai ?
Kéo ghế mời rồn rột
Gia chủ nghiêng mình 
Nghe 
Cặp giò gà thánh dạy
Vô sự
Gia đạo an khang
Chứng tri thăng tiến
Xỉa răng 
Tạ ơn sâu trời biển
Gầm gừ dưới chân bàn
Dọn dẹp vệ sinh chiều tối
Giấc ngủ ợ hơi 
Ú...ớ...u...ơ...
Ngáy mộng suốt đêm trường 
Mặt trời câm thức giấc 
Sáng khiếm thị 
Thôi đập cánh thời gian
Giọng gáy bình minh dấu lặng  
(thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp