Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Sắp đặt lân tinh Trong sấm thi hình sóng
Vẽ giống cá mọc sừng
Bơi trên đất
Cụt vây
Lạc thuỷ tề tiên tổ

Cạnh bích hoạ không mầu
Treo cây kèn hình loa
Triển lãm tranh
Nhạc thổi 
Ra vào người khiếm thị

Giữa não bộ và môi
Cách tỷ năm ánh sáng 
Chỉ số đo
Ký sinh
Loài siêu giun mặt ngựa

Bảng mẫu tự trên lá
Sắp vòng tròn không tâm
Lăn hạt cải
Bầy kiến
Lũ trôi về phương đông

Dưới ngôi nhà không cửa
Dựng những ghế tháp chân
Chạm và khảm
Tinh tú
Hoa văn bầu vũ trụ

 
(thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp