Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Tứ đại cảnh

(Ngư)
Lưới sâu lòng nước mỏi
Cá chia nguồn cội xưa
Khuya giữa dòng sương khói
Bến cũ chừ ! Bao mưa...

(Tiều)
Cánh ngày qua núi gió
Chim rừng chiều bay mau
Bao nhiêu lần bỏ tổ
Kêu đêm chừ ! Nơi đâu...

(Canh)
Bóng gieo vào ruộng thẳm
Tàn, mọc mùa rạ rơm
Nhen lên lòng đất rạn
Khói nào chừ ! Chưa tan...

(Mục)
Trâu bên bờ cỏ dại
Một sợi vào sương mai
Dắt lên đồi lau sậy
Thổi điệu chừ ! Sáo ai...

(thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp