Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
T r  ư  ờ n g   c a   c â y   u ố n   t h ế 
Lặng-im-thực-vật 
Quằn xương cốt nỗi đau 
Thép quấn
Không bao giờ lên thẳng 
Chai sần từ ấu thơ 
Dị thường rồi đồng nghĩa tự nhiên
Cắt tỉa
Biện hộ sự chia lìa 
Lả tả cành anh em mất thế
Tù nhựa dạng cong thân
Từ ấy
Vinh danh kiểng
Kê mặt tiền đôn cao 
Chẳng còn thấy tự thân đầy thương tật
Hội hoa 
Thuyết lý chín từng mây bay bổng
Mê hoặc chữ đăng quang
Nhãn mác 
"Xuy phong"
"Thác đổ"
"Khổng tước"
"Phi long "
"Mãnh hổ thượng sơn"
"Phượng hoàng vươn cánh"
Hét giá độc quyền chợ 
Xoa tay 
Nụ cười tươi gật gù xe thượng ngự
Cửu vạn kính đen
Tiền lóc
Nghệ-nhân-bàn-tay-vàng hưởng lộc 
Về đâu đây ơi cây?
Vườn xưa đâu hởi mây?
Mộc bổn, thuỷ nguyên ai hát
Trường ca xanh ứa nhựa chảy bao ngày... 
(Thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp

 [   Trở Về   ]