Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
T r ố n g   đ ồ n g   v ỗ   t a y
Nằm ẩn đất sâu
Mặt trống đồng rạng rỡ
Khai quật nói gì...
Những tia-mặt-trời-di-chỉ

Nhiều thiên niên kỷ đi qua
Gió mưa bốn bề
Thời gian lên gỉ sét 

Ấn chứng bốn ngàn năm 
Lộ trình hình chữ S 
Hồn thiêng tiên tổ cung nghinh 

Chim Lạc theo hầu
Ruộng đồng vòng quanh
Từng đàn bay...
Bay mãi

Về dưới mái bảo tàng
Lót nhung nước Nam huyền sử 
Cổ vật im lìm 

Trống đồng
Nhịp điệu thất truyền tấu vỗ 
Khắc khoải tiền nhân 
Những bàn tay sấm động

Tia mặt trời nguyên thuỷ
Một giây 
Ba trăm ngàn cây số

Lộ trình vũ trụ
Đã đến tận nơi nào...
Sân chơi hệ-thiên-hà đo đạt

(thành nội Huế -  9/2010)
Trần Hạ Tháp 

 [   Trở Về   ]