Trở Về   ]          [ Tác giả ]

Thơ Trần Hạ Tháp
B ù i   G i á n g   t h ơ   b ấ t   k h ả   t h u y ế t 

Lang thang dặm đời đô thị 
Chân nhân không mỏi lối về
Áo rách nhắn người hoa lệ

Cuộc chơi bên hè dâu bể
Nụ cười La hán giả mê
Du hí trần gian ma quỷ

Luồn qua bốn bề hư ngữ
Dạng chân trên xác ngôn từ
Chảy dòng khai tâm vô cú

Đi đâu? Về đâu? Hoát ngộ
Cõi nào không thực cõi mơ
Mơ nào về mơ thực có

Bùi Giáng thơ bất khả thuyết
Thuyết nào thuyết vĩnh cửu thơ?
Gì hữu sinh tất hữu diệt

(thành nội Huế.Tháng 9/2010)
T â y   d u   k  ý  -  N g ô   T h ừ a   Â n   n g ẫ u   h ứ n g 
1/
Mùa rét mướt nhiêu khê
Niêu lăn lóc xó hè 
Lỏng bỏng rượu 
Rót chưa đầy chén mẻ 
No chữ đâu no lòng
Gió bốn hướng lều tranh
Chiếu rách bươm 
Mực trong nghiên không lạnh

2/
Tây du ký viễn hành
Dò mỗi bước thiện căn 
Hữu và vô...
Giữa hai bờ mây trắng

3/
Kẻ cầm bút tiễn chào
Chỉ có từ bi tâm
Dâng Đường tăng
Chữ theo người vạn dặm

4/
Qua bỉ ngạn
Sẽ nhạt nhoà tất cả 
Ồ, đâu mộng? Đâu thực? 
Đời ngủ, thức, bi, hoan
Bóng câu qua
Còn một toà Hoa Quả...

5/
Nhật nguyệt tàn canh
Nhật nguyệt nhạt nhoà
Ai thắp đèn xanh qua xứ hiểm
Trăm bão bùng
Một bóng thả neo đêm

6/
Giấy là biển mênh mông
Đo sâu nông
Bút thả xuống vô cùng
Này có thấy gì không?
Gậy Như ý cài tai nghe sấm động...

7/
Mực thần thông
Quản bút khoanh vòng
Quỷ quái yêu tà đứng bóng
Trước lều tranh 
Đuôi quặp lộ nguyên hình 

8/
Ngô Thừa Ân
Chén mẻ nâng lên
Áo nhà quan trả chuyện cúi lòn
Đừng hỏi rượu dở ngon?
Ông mới thực Bậc-say-mèm-ngẫu-hứng

(thành nội Huế - tháng 11/2010)

 
D ồ n g   d ộ c   p h ư ơ n g   n à o

Dồng dộc đi đâu? 
Vườn quê khát gió
Tàn luỹ tre xanh treo tổ phương nào

Dồng dộc quên về
Mảnh trời khô hạn
Cạn đáy nhân gian váng nắng ao làng

Dồng dộc bay đi
Hồn quê sợi thả 
Không tiếng chim kêu ngậm rạ tha chiều 

Dồng dộc đu đưa
Tìm đâu ngọn gió?
Quạnh nhớ nôi ru thương thuở câu hò 

Dồng dộc biệt tăm
Cành trời đốn ngã
Vườn cũ thôi rơi ngàn lá tre già

Trong gió... Ơi chim...
Bao lần ngậm tổ? 
Nồm thổi vi vu khản tiếng kêu tìm 

(thành nội Huế - tháng 11/2010)

Đ ị n h   n g h ĩ a   r á c 

Văn minh nhân loại cầu kinh
Kinh sám hối về rác 
Cuộc xướng lễ rầm rì thường nhật
Lật qua trang
Chương cứu chuộc thập loại môi trường 
Núi chất thải choài chân 
Hậu thế đi vòng 
Những nấm mồ kim loại lênh đênh
Trôi phía thiên hà huyền bí
Rác tỉ đô phóng lên 
Thuyền vũ trụ dò tìm
Một đi...
Muôn năm không về bến 
Thí để nghiệm
Thuyết gì? 
Thuế trần gian nộp đủ
Quả đất quay
Ổ mối khổng lồ chuyển động
Ruỗng mục thương tàn 
Rào rạo điệp khúc tiêu vong 
Xuyên sâu mãi
Hằng trăm mét độ âm 
Ẩn thế giới ngách hầm
Chiếu đèn pha 
Tân động hang thời đại
Cào ra cào ra ngoài
Rác thải thành ngai
Kìa nhón gót bóng ai...
Bảng chỉ đường dừng lại
Đứa bé miệt mài bươi nhặt
Tình thương vặt không trao tay
Liệng đầy thùng rác
Cái bóng xiêu lạc rời đi
Trí và tuệ cao tầng thế kỉ
Lần thứ 21 hỏi quanh:
Ai biết rác loại gì? 
Vừa qua lòng của bé

(thành nội Huế - tháng11/2010)