Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
B ã o   m ặ t   t r ờ i  &  q u ả   đ ấ t   *
 

Những vết nám mặt trời ai thấy?
Cơn bão từ nôn mửa trên mây 
Vừng thái dương nguồn lây qua vũ trụ...

Quả đất mòn đời mộng du
Sợi xích vô hình quỹ đạo 
Mấy tỉ năm quanh quẩn bốn mùa?

Chưa biết đi - chỉ lăn quay muôn thuở
Tâm can sôi sục ẩn trong lòng
Tự nứt chảy dòng dung nham máu mủ

Ồ, vẫn quá nhiều hồn thơ
Còn say lặn "siêu trăng" cùng Lý Bạch
Triều cường lên không thấy dép trên bờ

Những cơn bão mặt trời triệu độ
Sẽ chiên khô gối mộng bệ tinh cầu
Quả đất nầy là quả báo về đâu?

(thành nội Huế - 4/2011)
Trần Hạ Tháp 
(*)Những vết nám vừa tái xuất hiện trên mặt trời. "Bão từ" sinh ra do gió mặt trời và những vụ nổ phóng thích năng lượng cực kỳ lớn đang ảnh hưởng rất mãnh liệt đến quả đất từ 2011.