Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
lục bát tháng 12 
lênh đênh trong tháng mười hai
sóng xô...bão nổi...dặm dài gian nan
đầu năm mơ giấc mộng vàng
cuối năm gặt hái những toàn khổ đau

sầu treo lơ lửng trên cao
Chúa ơi,lạy Chúa ! đường nào Thiên Thai ?
tháng 12 ơi,tháng mười hai !
phấn hương tàn mộng,hình hài thóp thoi
nghe từng mạch máu xốn xang
chơ vơ một cõi hai hàng lệ khô
bồng bềnh sóng nước ba đào
đường mây hướng gió nẻo nào dẫn đưa ?

tháng mười hai ? thật lạ chưa !
sao nghe như thể mới vừa xuân qua
ngày nào bướm lịm hồn hoa
mà nay cá lặn chim sa cuối rừng
người đi,mộng vẫn chưa tàn
ta pha nỗi nhớ trong từng hạt châu
âm thầm chờ mộng đêm thâu
nhòa trong hư ảo bóng sầu phủ giăng

 tuyền linh
 12.09

  Trở Về   ]