Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Cao Bá Quát
Tài Mai

thí tương mai tử trịch sơn gian
nhất ác thanh tư kí bích loan
kí tử lai thời xuân sắc hảo
dữ nhân cộng tác họa đồ khan
           Cao Bá Quát

Trồng Mai

đầu núi gieo hột mai
giống quí nở xanh tươi
trời xuân mai vàng rực
tranh tuyệt tác dâng đời
           bản dịch của Chuvươngmiện/mai uyển

trên non ươm hột giống Mai vàng
trân quí thanh cao mọc giữa ngàn
xuân sang hoa nở men triền núi
bức tranh tuyệt mỹ gửi thế gian

           bản dịch của M.loanhoasử/Phong lữ thảo