Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

bạch cư dị
thương xuân khúc


thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi
bích sa song ngoại chuyển hoàng ly
tàn trang hoa lệ hạ liệm tọa

tận nhật thương xuân xuân bất tri

       Bạch Cư Dị

tiếc thương xuân

muôn hoa đậm nhạt nở bên thềm
cửa biếc bên ngoài oanh véo von
nức nở bên mành ngồi chải tóc
trọn ngày thương tiếc mãi mùa xuân

       bản dịch của Chuvươngmiện/mai uyển