Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Chương Kiệt
xuân biệt

xuân biệt

trịch hạ ly trường chỉ loạn sơn
vu trình bất đãi phụng sinh tàn
hoa biên mã tước kim hàm khứ
lâu thượng nhân thùy ngọc trợ khan
liễu mạch tuy nhiên phong niễu niễu
thông hà do tự tuyết man man
ân cần mạc yếm điêu cừu trọng
khung phạm tam biên ngũ nguyệt hàn

chương kiệt
[nét chữ của phonglữthảo]
xuân biệt

ném chén biệt ly chỉ núi non
chưa xong điệu sáo biệt lên đường
bên hoa ngựa ngậm vàng hàm thiếc
người ngóng trên lầu lệ chứa chan
tuy rằng gió thổi qua ngàn liễu
tuyết trắng sông thông đổ mấy vàm
chàng nhớ khinh cừu mang quá nặng
tháng năm gió lạnh ở tam biên

       bản dịch của maiuyển/chuvươngmiện