Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Chương Kiệt
xuân biệt

xuân biệt

trịch hạ ly trường chỉ loạn sơn
vu trình bất đãi phụng sinh tàn
hoa biên mã tước kim hàm khứ
lâu thượng nhân thùy ngọc trợ khan
liễu mạch tuy nhiên phong niễu niễu
thông hà do tự tuyết man man
ân cần mạc yếm điêu cừu trọng
khung phạm tam biên ngũ nguyệt hàn

chương kiệt
xuân biệt

ném chén biệt ly chỉ núi non
tiếng sáo lâm ly buổi lên đường
bên hoa ngựa cũng chờ dong duổi
người tựa trên lầu lệ ứa tuôn
rặng liễu gió xuân hây hẩy thổi
tuyết bay lất phất mạn sông thông
dặn chừng chàng cố mang áo lạnh
giá rét tam biên đến tháng năm

      bản dịch của phonglữthảo/m.loanhoasử