Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Lý Thân
nét chữ của  phonglữthảo
cổ phong kỳ 1 
sứ hòa nhật đương ngọ
hãn trích hòa hạ thổ
thùy niệm bàn trung xan
lạp lạp giai tân khổ

                    lý thân


cổ phong kỳ 1

cày cấy ngay đúng ngọ
mồ hôi nhỏ ròng ròng
bữa cơm dọn trong mâm
mỗi hột đều mỗi khổ

        bản dịch của m.loanhoasử