Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Lý Thân
nét chữ của  phonglữthảo
cổ phong kỳ 2 
xuân chủng nhất lạp túc
thu thau vạn khỏa tử
tứ hải vô nhàn điền
nông phu do ngạ tử

                   lý thân


cổ phong kỳ 2

mùa xuân gieo thóc lúa
thu đến gặt muôn nhà
ruộng để hoang chẳng có
mà dân đói tràn hà

       bản dịch của m.loanhoasử