Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

đỗ phủ
bạc mộ


                                     nét chữ của  phonglữthảo


giang thủy trương lưu địa
sơn vân bạc mộ thì
hàn hoa ẩn loạn thảo
túc điểu trạch thâm chi
cựu quốc kiến hà nhật
cao thu tâm khổ bi
nhân sinh bất tài hảo
mấn phất tự thành ty

đỗ phủ
chiều hôm

nơi đây dòng nước chẩy
núi mây lồng đáy sông
hoa dại trong cỏ rối
chim ngủ lẩn trong cành
nước cũ bao giờ thấy
trời thu lá rụng hồng
dịp may qua rồi mất
tóc bạc theo sóng lòng

      bản dịch của Chuvươngmiện