Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

đỗ phủ
giang mai


                                     nét chữ của  phonglữthảo

giang mai

mai nhị lạp tiền phá
mai hoa niên hậu đa
tuyệt tri xuân ý hảo
tối nại khách sầu hà
tuyết thu nguyên đồng sắc
giang phong diệc tự ba
cố viên bất khả kiến
vu tụ bất tha nga

đỗ phủ
mai bên sông

trước tết còn phong nhụy
sang giêng đã trổ hoa
chiều ý xuân muôn thủa
khóc hoài nỗi thiết tha
tuyết mai cùng một sắc
sông gió sóng qua bờ
vườn cũ nhà đâu thấy
vu sơn trước mặt ta

      bản dịch của m.loanhoasử