Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

đỗ phủ
lã dạ thu hoài


                                     nét chữ của  phonglữthảo


tế thảo vi phong ngạn
nguy tường độc dạ chu
tinh thùy binh dã khoát
nguyệt dũng đại giang lưu
danh khởi văn chương trứ
quan ưng lão bệnh hưu
phiêu phiêu hà sở tự
thiên địa nhất sa âu

đỗ phủ
đêm ở đất khách viết nỗi lòng

gió hiu hiu bờ cỏ
chiếc thuyền bườm trong đêm
đồng bằng sao óng ánh
trăng trên sông êm đềm
danh tài văn chương hão
về hưu đủ ưu phiền
chim hải âu cánh trăng
chơi vơi ở mọi miền

      bản dịch của Chuvươngmiện/mai uyển