Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Hàn Dủ
nét chữ của  phonglữthảo
sơ xuân tiểu vũ
thiên giai tiểu vũ nhuận như tô
thảo sắc giao khan cận khước vô
tối thị nhất niên xuân hảo xứ
tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng do


sơ xuân tiểu vũ

mưa phùn trên đường phố
cỏ xa chả thấy gì ?
bốn mùa xuân đẹp nhất
liễu rủ khắp kinh kỳ

     bản dịch của phonglữthảo - m.loanhoasử