Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Hàn Dủ
Vãn xuân

vãn xuân

thảo mộc tri xuân bất cửu qui
bách hoa hồng tử đấu phương phi
dương hoa du giáp vô tài tứ
duy giải man thiên tác tuyết phi

hàn dủ
qua xuân

mùa xuân chẳng lâu dài
trăm hoa hồng tía vui
hoa dương và quả lựu
tuyết bay tỏa khắp trời

    bản dịch của phonglữthảo - m.loanhoasử