Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Lý Thương Ẩn
nét chữ của  phonglữthảo
[kỳ tam]
tương kiến thì nan biệt diệc nan
đông phong vô lục bách hoa tàn
xuân tàm đáo tử ty phương tận
lạp cụ thành khôi lệ thủy can
hiểu kính đản sầu vân mấn cải
dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
bồng lai thử khứ vô đa lộ
thanh điểu ân cần vị thám khan
[đoạn 3]

gặp gỡ chia ly quá nát lòng
hoa tàn xơ xác ngọn đông phong
thân tằm đến chết tơ còn vướng
nến chẩy thành tro lệ cạn giòng
sớm ngó vào gương nhìn tóc bạc
đêm ngâm thơ cảm lạnh ánh trăng
muốn tới bồng lai không nhiều lối
thôi thì trăm sự cậy chim xanh

      bản dịch của Chuvươngmiện