Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Lưu trường Khanh
đàn cầm

lảnh lảnh thất huyền thượng
tính thính tùng phong hàn
cổ điệu tuy tự ái
kim nhân đa bất đàn

        Lưu trường Khanh

khẩy đàn cầm

Bẩy dây đàn thánh thót
tấu lên khúc [ gió thông ]
điệu nhạc xưa ta thích
ngày nay chả ai cần

         bản dịch của Chuvươngmiện