Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

lý ích
dạ thưởng thụ hàng thành văn dịch


                                     nét chữ của  phonglữthảo


hồi nhạn phong tiền sa tự tuyết
thụ hoàng thành ngoại nguyệt như sương
bất tri hà xứ xuy lô quản
nhất dạ chinh nhân tận vọng hương

lý ích
cát trước non hồi nom tựa tuyết
trăng ngoài thành thụ ngó trời sương
sao thổi nơi nao ? ai biết nhỉ ?
người xa đêm ấy nhớ cố hương
bản dịch của m.loanhoasử