Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Lý Thường Kiệt
(*)

nam quốc sơn hà nam đế cư
tiệt nhiên định phận tại thiên thư
như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
nhử đẳng hành khan thủ bại hư

       Lý Thường Kiệt

đất nước đại nam vua nam ở
lịch trời đã định sẵn từ lâu
bao lần giặc mạnh sang xâm lấn
đứa chết trôi sông đứa rụng đầu

       bản dịch của Maiuyển và Chuvươngmiện

(*) Maiuyển viết chân phương