Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Trần Quang Khải
(*)

đoạt sáo chương dương độ
cầm Hồ hàm tử quan
thái bình tu nỗ lực
vạn cổ thử giang san

       Trần Quang Khải

bến chương dương đoạt giáo
cửa Hàm tử ngăn Hồ
thái bình quân gắng sức
đất nước vững ngàn thu

        bản dịch của Maiuyển và Chuvươngmiện

(*) nét chữ phonglữthảo