Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Vạn Hạnh
Thiền thi

thân như điện ảnh hữu hoàn vô
vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
nhiệm vận thịnh suy vô bổ úy
thịnh suy như lộ thảo đầu phô

         [Vạn Hạnh thiền sư]


có không không có kiếp người
muôn cây xuân thịnh thu rồi héo khô
rủi may phận số chớ lo
sương đầu ngọn cỏ phất phơ khác nào

         [bản dịch của Maiuyển/phonglũthảo]

kiếp người như ánh chớp
loé lên rồi mất tăm
mùa xuân xanh cây cỏ
mùa thu rụng âm thầm
trần thế may với rủi
sá gì tháng với năm
phất phơ dăm ngọn cỏ
giọt sương rơi bên mình

         [bản dịch của Chuvươngmiện]