Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

vương hàn
lương châu từ

bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
dục ẩm tì bà mã thượng thôi
túy ngoạ sa trường quân mạc tiếu
cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

          vương hàn
lương châu từ

rượu quí bồ đào chén dạ quang
nâng ly đàn tấu khúc quân hành
sa trường say gục ai cười nhỉ ?
chinh chiến từ xưa kể chết luôn

          bản dịch của Chuvươngmiện