Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Vương Xương Linh
nét chữ của  phonglữthảo
khuê oán
khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu
hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
hối giao phu tế mịch phong hầu
 khuê oán
thiếu phụ phòng the chợt thoáng buồn
thúy lầu dạo bước giữa mùa xuân
bên đường dương liễu còn xanh mướt
hai chữ công danh lỡ xúi chàng

     bản dịch của maiuyển - Chuvươngmiện