Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Thơ Quỳnh Chi
Tảo phát Bạch Đế thành

Triều từ Bạch Đế thải vân gian
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ
Khinh chu kỷ quá vạn trùng sơn

Lý Bạch
Sáng sớm rời thành Bạch Đế

Rời thành rực rỡ sáng mây trong
Ngàn dậm một ngày đã tới nam
Đôi bờ xao xác nghe vượn hú
Thuyền nhẹ bơi quanh núi chập chùng 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 3/11/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nga My sơn nguyệt ca 

Nga My sơn nguyệt bán luân thu
Ảnh nhập Bình Khương Giang thủy lưu
Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Hạp
Tư quân bất kiến hạ Du Châu

Lý Bạch


Bài ca trăng núi Nga My

Núi cao nửa ánh trăng chơi
Trên sông trăng lấp lánh soi bóng hình 
Lên thuyền rời bến nửa đêm
Nhớ người chẳng gặp xuôi thuyền về nam

Quỳnh Chi phóng dịch 
(3/11/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kim lăng tửu tứ lưu biệt 

Phong xuy liễu hoa mãn điếm hương 
Ngô cơ áp tửu hoán khách thường 
Kim lăng tử đệ lai tương tống
Dục hành bất hành các tận thương . 
Thỉnh quân thí vấn đông lưu thủy
Biệt ý dữ chi thùy đoản trường ?

Lý Bạch


Thơ chia tay nơi quán rượu

Gió đưa hoa liễu ngát hương
Nếm chung rượu ngọt cô nường ép ta 
Bạn, trò nơi quán tiễn đưa 
Kẻ đi người ở cũng vừa cạn ly
Hỏi anh : Biết giòng sông kia
Với sầu ly biệt 
Chớ bên mô vắn dài ?

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 13/11/2007) 
 
 
Lữ Túc

Lữ quán vô lương bạn 
Ngưng tình tự thiểu nhiên 
Hàn đăng tư cựu sự 
Đoạn nhạn cảnh sầu miên 
Viễn mộng qui xâm hiểu 
Gia thư đáo cách niên 
Thương giang hảo yên nguyệt 
Môn hệ điếu ngư thuyền 

Đỗ Mục


Đêm nghỉ nơi quán trọ

Quán khuya chẳng có bạn hiền
Một mình chất chứa nỗi niềm trong tâm
Đèn leo lét nhớ xa xăm
Rạc rời tiếng nhạn thức nằm buồn tênh
Sáng mơ về giấc mộng lành
Thư nhà vắng bặt mấy niên lâu rồi
Sông xanh khói tỏa trăng soi
Thuyền câu ai buộc ở ngoài ngõ kia

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 3/11/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tặng biệt

Đa tình khước tự tổng vô tình , 
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành . 
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt , 
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh .

Đỗ  Mục 
Tặng lúc chia tay 

Thương lắm mà như thể vô tình
Chẳng cười nâng chén, cứ lặng thinh
Nến rủ lòng thương buồn tiễn biệt
Thay người nhỏ lệ suốt năm canh

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 13/11/2007)
Sơn hành

Viễn thượng hàn san thạch kính khuynh ,
Bạch vân sanh xử hữu nhân gia .
Đình xa tọa ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa . 

Đỗ Mục
Du sơn

Lên cao đường núi lượn quanh
Chập chùng mây trắng chênh vênh mấy nhà 
Dừng xe ngắm cảnh chiều tà
Rừng phong lá đỏ hơn là sắc hoa 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 29/11/2007)
 

      Trở Về   ]   [ Tác giả ]