Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Huyền Quang
泛舟
 Phiếm chu
 Chèo thuyền (Người dịch: Đinh Văn Chấp)

水艇乘風泛渺汒
山青水綠又秋光
數聲漁笛蘆花外
月落波心江滿霜

Thủy đĩnh thừa phong phiếm diểu mang
Sơn thanh thủy lục hựu thu quang
Sổ thanh ngư địch lô hoa ngoại
Nguyệt lạc ba tâm giang mãn sương.

Cưỡi thuyền lướt gió sóng mênh mông,
Non nước trời thu một sắc trong
Tiếng sáo thuyền câu ngoài bến sậy,
Trăng rơi đáy nước móc đầy sông...