Trở về  ]

Thân gửi quí anh chị,

Trân trọng mời quí bạn thăm website: www.thotanhinhthuc.com đồng thời xin giới thiệu tới quí bạn mua giúp cuốn sách mới xuất bản: Tuyên tập thơ Tân hình thức.

Ðây là vài thông tin về Tuyển tập thơ THT:


 

Thơ Không Vần, Tuyển Tập Tân Hình Thức
Blank Verse, An Anthology Of Vietnamese New Formalism Poetry

Biên tập: Khế Iêm
Dịch thuật: Ðỗ Vinh
Giới thiệu: Ðặng Tiến

Tan Hinh Thuc Publishing club xuất bản

490 trang, phần tiếng Anh 170 trang, phần tiếng Việt 320 trang.
Giá 20.00 Mỹ kim

***
Số người tham dự:

Bùi Chát, Dã Thảo, Ðặng Thân, Ðinh Cường, Ðỗ Kh., Ðoàn Minh Hải, Ðức Phổ, Gyảng Anh Iên, Hà Nguyên Du, Hải Vân, Hồ Quỳnh Như, Hoàng Xuân Sơn, Huỳnh Hữu Ủy, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Inrasara, Khánh Hà, Khế Iêm, Khúc Duy, Khúc Minh, La Toàn Vinh, Lê Giang Trần, Linh Vũ, Lưu Hy Lạc, Lý Ðợi, Mai Ninh, Mai phương, Nam Du, Nguyễn Cảnh Nguyên, Nguyễn Ðăng Thường, Nguyễn Ðăng Tuấn, Nguyễn Ðạt, Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Lương Ba, Nguyễn Phan Thịnh, Nguyễn Phúc Bảo Tiên, Nguyễn Thị Khánh Minh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Thị Trọng Tuyến, Nguyễn Tiến Ðức, Nguyễn Tư Phương, Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Hữu Viện, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, NP, Phạm An Nhiên, Phạm Chung, Phạm Việt Cường, Phan Ðình Ngọc Cẩm, Phan Tấn Hải, Phan Thị Trọng Tuyến, Quốc Sinh, Quỳnh Thi, Thiện Hiếu, Trà Ðóa, Trầm Phục Khắc, Trần Kiêu Bạc, Trần Lệ Thủy, Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Tiến Dũng, Tunisia, Việt Hà, Vũ Huy Quang, Xích Long, Ý Liên.

***
Cuốn sách in giấy tốt, nên bề dày bằng với cuốn sách 600 trang. Vì phí tổn quá cao và giá bán lại thấp, khi mua xin tính thêm tiền cước phí:
Trong nước Mỹ thêm 3 Mỹ kim. Các nước khác (bằng đường thủy: 5 Mỹ kim, đường hàng không: 10 Mỹ kim).

Xin quí anh chị gửi về gấp chi phiếu và địa chỉ về:

Tan Hinh Thuc
P. O. Box 1745
Garden Grove, CA 92842

Trân trọng,

Khế Iêm

*


Trở về  ]