Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Chương Kiệt
xuân biệt

trịch hạ ly trường chỉ loạn sơn
vu trình bất đãi phụng sinh tàn
boa biên mã tước kim hàn khứ
liểu mạch tuy nhiên phong viễn viễn
thông hà do tự tuyết man man
ân cần mạc yếm điêu cừu trọng
khung phạm tam biên ngũ nguyệt hàn

chương kiệt
[nét chữ của phonglữthảo]

 

ném chén biệt ly chỉ núi non
chưa xong điệu sáo biệt lên đường
bên hoa ngựa ngậm vàng hàm thiếc
người ngóng trên lầu lệ chứa chan
tuy rằng gió thổi qua ngàn liễu
tuyết trắng sông thông đổ mấy vàm
chàng nhớ khinh cừu mang quá nặng
tháng năm gió lạnh ở tam biên

        bản dịch của maiuyển/chuvươngmiện